School’s In

Eén van de meest indrukwekkende ervaringen die ik als maatschappelijk werker heb meegemaakt, is het besef dat huiselijk geweld, kindermishandeling en pesten onzettend ingrijpende gebeurtenissen zijn in het leven van kinderen. In een project in het kader van de wet ‘tijdelijke uithuiplaatsing van de pleger van huiselijk geweld’, spraken we tien dagen achtereen met kinderen, waarbij mijn ogen werden geopend. Hoe vaak papa en mama ruzie hadden, waarom ze op haar kamer moest blijven, waar papa zijn blikken bier verstopt hield, welke scheldwoorden er werden gebruikt, hoe ze iedere ochtend zelf op moest staan en naar school moest gaan, waarover hij met niemand mocht praten en ga zo maar door. Met name het besef van kinderen van al deze gebeurtenissen is immens. Bij de Kindertelefoon – een vrijwilligersbaan die ik iedereen kan aanraden – hoorde ik kinderen vertellen dat ze werden gepest en ook hoezeer ze dat niet begrepen. En hoe moeilijk het is om daar verandering in aan te brengen.

Er zijn gelukkig jongerenwerkers actief in de stad, er is een aanpak huiselijk geweld en de Kindertelefoon draait nog steeds op volle toeren. Toch vind ik dat er in de preventieve sfeer nog een wereld te winnen valt, waarbij de school voorrang verdient. Wellicht zullen we niet gelijk veel merken van de aanwezigheid van het schoolmaatschappelijk werk, maar tegelijkertijd zit daar de kracht: over jaren zullen meer kinderen vroegtijdig geholpen zijn. Deze kinderen zullen niet in een later stadium een beroep hoeven doen op bijvoorbeeld tweedelijns zorg of gespecialiseerde jeudgzorg.  Mijn pleitbezorging is duidelijk: op alle scholen (primair, voortgezet en beroepsonderwijs) in de stad Groningen een schoolmaatschappelijk werker. Het schoolmaatschappelijk werk verdient daarnaast een vaste plek binnen het schoolbeleid.

Naast het bieden van steun, advies en informatie aan jongeren, kan het schoolmaatschappelijk werk ook voorlichtende activiteiten organiseren op onderwerpen als loverboyproblematiek, grensoverschrijdend gedrag, diversiteit, veilig vrijen en de digitale wereld. En daarnaast kan het schoolmaatschappelijk werk een brug vormen naar reguliere hulpverlening en jeugdzorg. ‘Het schoolmaatschappelijk werk kan op termijn bijdragen aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het vergroten van de loopbaankansen van jongeren’ aldus het Ministerie van Onderwijs. Het Ministerie heeft vanaf dit jaar een subisdieregeling geïntroduceerd, waarbij MBO-scholen aanspraak kunnen maken op schoolmaatschappelijk werk, welke wordt verdeeld volgens een verdeelsleutel die kijkt naar leerlingen van een school die geen diploma of een diploma hebben onder het niveau van het diploma VMBO. Een goed begin.

Maar: het halve werk moet nog volgen, dus alle reden om te pleiten voor schoolmaatschappelijk werkers op alle scholen! Wie doet er met ons mee?


Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s