Groen en Groot!

“Sleeping on the river bed” van Nimai C. Ghosh.

Van de televisie kennen we de beelden van de gevolgen van de klimaatverandering, die steeds meer slachtoffers maakt, vooral in arme landen. Ook daar zijn het de gewone mensen, de mensen die net, of net niet, kunnen rondkomen die het eerste en het hardste worden getroffen.Wanneer we de televisie uit doen en om ons heen kijken, zien we weinig van de gevolgen, waardoor we makkelijk kunnen denken dat de problemen niet groot zijn. Of onze ogen ervoor sluiten.

In de jaren zestig formuleerde de Amerikaanse econoom Olson een theorie over collectief handelen: als iedereen zijn eigen belang nastreeft, dan komen publieke goederen niet tot stand. Als iemand bijvoorbeeld profiteert van de veiligheid die dijken bieden, vermindert daardoor niet de veiligheid van een ander. En als het land omringd is door dijken kan niemand worden uitgesloten van de veiligheid die de dijken bieden. Iemand kan redeneren: ‘als ik niet van de veiligheid kan worden uitgesloten, waarom zou ik er dan voor betalen?’. Echter, als iedereen zo zou denken, dan zou er al snel geen geld meer zijn om de dijken in stand te houden. De dijken zullen dan in verval raken en ze bieden dan geen veiligheid meer. Volgens Olsen ligt de oplossing van dit zogenaamde free-riderprobleem in de rol van de overheid, die moet zorgen dat collectieve goederen geproduceerd worden en in stand blijven.

Misschien is het ook wel zo met de aanpak van de klimaatverandering. Duurzaamheid, dus een schone lucht, mooie natuur en een goed klimaat zouden kunnen worden opgevat als collectieve goederen. Voor onze welvaart (en ons geluksgevoel) zijn die belangrijk: een groene leefomgeving, een goed en gezond leven, ongestoord kunnen wandelen, fietsen, skaten en niet overal stuiten op auto´s en bebouwing. Om ervoor te zorgen dat deze ‘goederen’ geproduceerd worden en in stand blijven is er onder meer de ‘Lokale Duurzaamheidsmeter 2009’. Hieruit blijkt dat de meest duurzame gemeenten, gemeenten zijn waar GroenLinks deel uitmaakt van het gemeentebestuur. Wat zoveel zou kunnen zeggen als dat er op gemeenteniveau veel door GroenLinks is bereikt op het gebied van bewonersparticipatie, internationale samenwerking, energiebesparing en integraal waterbeheer. En dat er wordt geïnvesteerd in duurzame ontwikkeling. Gemeente Groningen, met GroenLinks in het college, staat dan ook op een gedeelde tweede plaats.

Gemeenten en bedrijven moeten, net als u en ik, gemotiveerd blijven om duurzaam te gaan en blijven denken en handelen voor een beter leven. Denk groot! We willen in Groningen een groene omgeving nastreven met voldoende natuur en water van goede kwaliteit. We willen meer bomen planten en een uitbreiding van de ecologische structuur, onder meer in de stukjes ‘verloren groen’ in wijken. Kijk om u heen en vraag u af: waarom hebben wij in Groningen nog geen windmolens op bedrijventerreinen?

Femke Halsema borduurde in haar speech voor de Europese Verkiezingen voort op een dichtregel van Judith Herzberg die luidt:

‘Iedereen verschaft zich problemen, net niet te groot om overheen te kijken naar een onbereikbaar beter leven..

Want: de problemen blijven aanwezig en groot, juist daarom moeten we

..hoog reiken, ver kijken en groot durven denken voor een beter leven.’


Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s