Ruimte

Segregatie in Nederland neemt toe. Gemiddeld gaat het beter met de kinderen in Nederland, als het gaat om punten als schooluitval, speelruimte en armoede, maar die winst is bijna geheel te danken aan verbetering aan de bovenkant van het sociale spectrum. Aan de onderkant is er nauwelijks iets veranderd, aldus het onderzoek van ‘Kinderen in Tel’. En dat is teleurstellend.

‘Kinderen in Tel’ is een samenwerkingsverband van organisaties die zich met kinderrechten bezighouden. Ze presenteert haar onderzoek aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, met de hoop dat nieuwe gemeenteraadsleden en nieuwe college’s van B&W extra prioriteit gaan stellen aan het jeugdbeleid in hun gemeente.  

Er zijn 4033 wijken in Nederland. In Groningen staan de wijken Oost-Indische buurt, de Hoogte, Paddepoel Noord en Oosterparkwijk bij de eerste tweehonderd, met Beijum-Oost op plek 203. Nog steeds groeit eenderde van de kinderen in deze wijken op in een gezin dat leeft op bijstandsniveau. ‘Kinderen in Tel’ hoopt dat deze gegevens de basis vormen waarop een dialoog tot stand kan komen over het lokale, provinciale en landelijke jeugdbeleid. Want niet het verzamelen van de data staat voorop, maar het behartigen van belangen van kinderen op grond van cijfermatige gegevens. 

Gisteren sprak ik hier over schoolverlaters. Volgens dit onderzoek blijkt dat het percentage voortijdig schoolverlaters 3,93% is van het totale aantal deelnemers aan VO en MBO, wat ongeveer 1,3 miljoen kinderen en jongeren in Nederland zijn. Eén op de vier leerlingen verlaat het voortgezet onderwijs met een opleiding onder het MBO-2 niveau. Die jongeren zijn kwetsbaar als het erom gaat een goede plek in onze maatschappij te veroveren, omdat zij minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het Ministerie van Onderwijs wil uitval voorkomen en stimuleert jongeren alsnog een diploma te halen, waartoe het programma ‘Aanval op de uitval’ is opgezet. Gemeenten worden opgeroepen om met de inzet van leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders deze groep terug te begeleiden naar onderwijs of via een passend traject naar een startkwalificatie. 

Ik kan niet wachten om met de aanbevelingen van ‘Kinderen in Tel’ aan de slag (en in dialoog) te gaan, want segregatie moet een halt worden toegeroepen om vervolgens een einde aan te kunnen maken! Een oorzaak van segregatie ligt in de eenzijdige woningvoorraad, wat met name van toepassing is op de wijken die aandacht verdienen. Daar waar in steden vooral sociale huurwoningen domineren, bieden randgemeenten vooral duurdere koophuizen. Hier moeten huisvestingsregels worden verspoepeld, en in nieuwbouwwijken zou minstens eenderde van de huizen toegankelijk zijn voor mensen met een bescheiden inkomen.

GroenLinks wil een sociaal Groningen, waar iedereen dezelfde ruimte heeft om zijn of haar talenten te ontdekken en verkennen. En het onderzoek van ‘Kinderen in Tel’ laat zien dat we opnieuw én meer aandacht moeten besteden aan het tegengaan van segregatie. Met bijzondere aandacht voor kinderen van ouders die moeten rondkomen van bijstandsuitkering.

Stem 3 maart voor ruimte aan iedereen. Een sociale en groene stad Groningen!


Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s